Giỏ hàng

SCODE luôn đồng hành và hỗ trợ cộng đồng một cách tốt nhất

Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp

Suplo hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp phát triển và gặt hái thành công bằng cách vạch định các kế hoạch, tư vấn về các chiến lược kinh doanh, giúp cải tổ đội ngũ nhân lực

The Center for Sustainable Community Development

The Centre for Sustainable Community Development (S-CODE) - was localized from the international NGO - Population and Development International (PDI) was established by the Southeast Asian Research Association Vietnam (SEARAV).

S-CODE organizational structure include a Advisory Board consisting of 4 members who are senior ocials in agro-forestry and environment.

S-CODE is managed by an Executive Board, which con-sists of 3 members. All of them used to be senior mem- bers of UN Agency, international NGOs.

Cộng đồng nói về chúng tôi

Đối tác của chúng tôi

Tin tức nổi bật