Giỏ hàng

Dự án CEDO tại Hà Nam: Nâng cao hiệu quả quản lý môi trường trong cộng động

Dự án Phát triển bền vững dựa vào cộng đồng khu vực ven đô (CEDO) được triển khai tại tỉnh Hà Nam đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Dự án chính thức được triển khai tại Hà Nam gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai tại xã Thanh Hà, xã Liêm Tuyền (huyện Thanh Liêm) và phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý (trước đây Thanh Tuyền thuộc huyện Thanh Liêm) từ tháng 8/2008 đến tháng 12/2012. Kết thúc giai đoạn 1, đã có 70% người dân trong vùng dự án nâng cao được nhận thức về môi trường, vượt 1,4% chỉ tiêu đặt ra, có 12 mô hình trình diễn, 30 công trình cộng đồng về nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng, 10 điểm được hỗ trợ cải thiện điều kiện sản xuất thân thiện với môi trường, kinh phí đóng góp của địa phương chiếm 50% .

Giai đoạn 2 dự án thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013, tại xã Liên Sơn và xã Khả Phong, huyện Kim Bảng. Nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này là đảm bảo các mô hình, phương pháp tiếp cận và các hoạt động thành công phải được các cấp chính quyền trong tỉnh áp dụng, tiến tới phổ biến sang các tỉnh khác nhằm đóng góp vào sự nghiệp phát triển bền vững cho người nghèo và phụ nữ.
Dự án CEDO Hà Nam được thực hiện bởi Tổ chức Năng lượng bền vững Đan Mạch OVE, Trung tâm Phát triển cộng đồng bền vững S- CODE và Trung tâm Nghiên cứu phát triển bảo tồn năng lượng ENERTEAM với mục tiêu: Cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống, môi trường sản xuất ở nông thôn và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý môi trường ở khu vực ven đô.

Danh mục tin tức

Từ khóa